O olmasın, bu olsun

Filmdə 1910-cu ildə Bakıda cərəyan edən hadisələr göstərilir. İki gəncin - Sərvər (Arif Mirzəquliyev) və Gülnazın (Tamara Gözəlova)[3] böyük və ülvi məhəbbətindən, məhəbbətin pula, cəhalətə və feodal qalıqlarına qalib gəlməsindən bəhs olunur. Əsas qəhrəmanlarla yanaşı filmdə Rüstəm bəyin bir yığın dost-tanışları: tacirlər, alverçilər, qoçular, mürtəce, satqın jurnalistlər də öz əksini tapır. Lakin rejissor mənfi qüvvələri belə insana sevdirməyə nail olmuşdur.

Release date: 1957-04-06
Time: 35 min.
Director: Hüseyn Seyidzadə
Category: Comedy
Rating: 10
Stars: Əliağa Ağayev- Məşədi İbad Arif Mirzəquliyev- Sərvər Tamara Gözəlova- Gülnaz Ağasadıq Gəraybəyli- Rüstəm bəy Barat Şəkinskaya- Sənəm İsmayıl Əfəndiyev- Həsənqulu bəy Mustafa Mərdanov- Həsən bəy İsmayıl Osmanlı- Rza bəy Möhsün Sənani- Qoçu Əsgər
Comments
0

You need to login in order to leave a comment.

<